Het werken met competenties integreren in je bedrijf

Het werken met competenties integreren in je bedrijf

Als je werkt of wilt gaan werken met competenties is het belangrijk dat het werken vanuit competenties terugkomt tijdens de hele HR-cyclus (HR staat voor Human Resources). Allereerst bij je aannamebeleid, dit start met het schrijven van een competentieprofiel voor de functie. Daarop stem je de vacaturetekst af en tijdens het sollicitatiegesprek vraag je vooral door op de competenties op persoonsniveau. De competenties en competentieprofielen zijn doorgevoerd in het personeelsbeleid en vormen de leidraad tijdens functionerings-, beoordelings-, en loopbaangesprekken.

Als je medewerker een opleiding of training gaat volgen, zijn deze gerelateerd aan te ontwikkelen competenties. Integreer het ook in de communicatie en zorg voor een gemeenschappelijke taal binnen je bedrijf waarmee je mensen kunt aanspreken. En waarmee je hun inzet en prestaties vooraf kunt benoemen en later kunt beoordelen. Ook voor je medewerkers is dat prettig. Door hun competenties concreet te benoemen, weten ze waarop ze zich kunnen verbeteren.

Tenslotte is het belangrijk dat je de organisatorische competenties kunt meten door er prestatie-indicatoren aan te koppelen. Bijvoorbeeld: als de doelstelling van een afdeling klantgerichtheid is, kun je dit bij individuele medewerkers meten door de mate van klanttevredenheid of het aantal afgehandelde klachten. Dit komt in hoofdstuk 4 aan de orde.

Wat levert het werken vanuit competenties jou op?

De kans om competenties te ontwikkelen die je bedrijf uniek en onderscheidend maken, die moeilijk te kopiëren zijn door je concurrenten en waar- mee jij waarde toevoegt aan je klanten. Een bedrijf creëren waar werkplezier, bevlogenheid en prestaties hand in hand gaan. Er is namelijk niets leuker en bevredigender dan je persoonlijke eigenschappen, competenties en gedrag in te zetten om mooie resultaten te boeken, een actieve bijdrage te leveren aan doelen en jezelf te verrijken via persoonlijke ontwikkeling. Dit geldt voor jezelf en ook voor je mensen.

In de volgende paragraaf ga je aan de slag met kritische succesfactoren in de markt waarin je actief bent. Je bekijkt dan vanuit de markt wat er nodig is om een duurzaam concurrentievoordeel te creëren en om succesvol te zijn met jouw bedrijf.