Competenties

Competenties

Competenties zijn het geheel van vaardigheden, kennis en beroepshouding, die medewerkers en teams in staat stellen om de specifieke taken succesvol uit te voeren.

Bij competenties worden twee niveaus onderscheiden, namelijk op het niveau van organisatorische functies en op persoonsniveaus. Op het niveau van organisatorische functies worden competenties benoemd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken. Zo kan worden gesteld dat voor het uitvoeren van bijvoorbeeld verkoopfuncties andere competenties zijn vereist dan voor het uitvoeren van logistieke functies. Op persoonsniveau worden competenties benoemd die de medewerker bezit of toepast.