Intrinsieke motivatie van je mensen

Intrinsieke motivatie van je mensen

Het is jouw taak als directeur om een omgeving te creëren en de juiste voorwaarden te scheppen waarbinnen je medewerkers zichzelf motiveren.  Je spreekt van intrinsieke motivatie als de motivatie vanuit jezelf komt. Bij extrinsieke motivatie doe je iets omdat dit van een ander moet of omdat er een andere externe prikkel is die je drijft. Een externe prikkel kan bijvoorbeeld een beloning of geld zijn. Of de dreiging van straf als je iets niet doet. Een kenmerk van extrinsieke motivatie is dat het resulteert in volgzaamheid in plaats van creativiteit, pro activiteit en zelfredzaamheid.

Edward L. Deci en Richard M. Ryan ontwikkelden (1985) de zelfdeterminatietheorie (ZDT). Dit is een theorie over de menselijke motivatie, waarbij ze drie aangeboren psychologische basisbehoeften voor alle mensen als uitgangspunt nemen. Die drie basisbehoeften, zijn volgens Deci en Ryan:

  • Autonomie: zelf je leven besturen en eigen keuzes maken. ‘Ik kan het zelf”.
  • Competentie: om gemotiveerd te blijven is het belangrijk om iets goed te kunnen, om nieuwe zaken te leren en dingen te creëren. ‘Ik kan het’.
  • Relationele of sociale verbondenheid: de behoefte om ergens bij te horen en informatie uit te wisselen met anderen. ‘Ik hoor erbij’.

Het bevredigen van deze drie behoeften zorgt voor: motivatie, productiviteit en (werk)geluk.

Om je medewerkers te laten groeien en ontwikkelen is het belangrijk dat je weet wat hen drijft. Samen helder krijgen: waar ze nu staan, inzicht in waar ze naar toe willen ontwikkelen en welke verantwoordelijkheid ze willen nemen. Dat is het uitgangspunt om te komen tot intrinsieke motivatie. Hieronder licht ik de drie basisbehoeften verder toe.

 

Heb jij een positief effect op de intrinsieke motivatie van je mensen?

Heb jij een positief effect op de intrinsieke motivatie van je medewerkers? Beantwoord de volgende vragen.