Zorg dat je medewerkers de beste versie van zichzelf zijn met het GROW-model

Zorg dat je medewerkers de beste versie van zichzelf zijn

Je kunt hierbij gebruik maken van het GROW-model. De kracht van het GROW-model (zie het figuur) is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. GROW is een afkorting voor: Goals, Reality, Options, Will.

Bij het GROW-model ben jij geen expert in de situatie van je medewerker. Ben je bewust dat je een objectieve facilitator bent, die je medewerker helpt bij het selecteren van de beste opties, zonder advies of richting te geven. Laat je medewerker zelf antwoorden formuleren. Hierna worden de 4 stappen kort beschreven, dit zijn:

 • Stap 1: Goal (doelstelling)
  Stel vast wat het doel is, zowel voor de langere termijn als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coaching sessie concreet opleveren?).
 • Stap 2: Reality (actuele situatie)
  Verken de actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. De rol van de coach is de gecoachte te stimuleren tot zelfevaluatie en analyse van concrete voorbeelden. Belangrijk is dat je hierbij de rode draad vasthoudt en irrelevante zijpaden tijdig afsluit. Als coach kan je met specifieke feedback een bijdrage leveren aan het verhelderen van het kernprobleem.
 • Stap 3: Options (opties verkennen)
  Benoem ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en – niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid – vrijuit te brainstormen. De coach bevordert het creatieve denkproces bij de gecoachte, structureert de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.
 • Stap 4: Will (motivatie, actieplan, conclusie)
  De laatste stap is het komen tot een conclusie. Welke optie zal de gecoachte kiezen waar hij / zij zich volledig voor wil inzetten? Ben alert op zaken die het realiseren van de optie in de weg kunnen staan bij de gecoachte. Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welk tijdsbestek gaat doen.

Je sluit af met een vervolgafspraak. Wanneer je het GROW-model binnen een team gebruikt spelen er ook teamdynamieken. Als leider (coach) is het je taak om je team door de opties te gidsen, mogelijke schadelijke opties tegen te houden en dienstbaar te zijn aan je team.

Ga aan de slag met behulp van het GROW-model

Wil je aan de slag met het GROW-model? Maak dan gebruik van de figuur en onderstaande link tijdens de coachgesprekken met je medewerkers.

http://www.s4u.me/5