STAP 7 - COLLABORATION

Beste ,

In stap 7 Collaboration leer je slimmer samen te werken en ieders inbreng goed te benutten, zodat je een bijdrage levert aan een groter geheel en ook aan jouw succes. Als je iets wilt bereiken, is het goed om samen te werken en krachten te bundelen. Als je met elkaar iets wilt bereiken geldt dat nog sterker. Er wordt veel van je bedrijf verwacht en ook je omgeving (de maatschappij) gaat ervan uit dat je het goede doet voor de samenleving en duurzaam omgaat met onze wereld. Samenwerken is samen succesvol zijn.

Instructie

Hier nog film of PDF o.i.d.?

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer 2 uur duren

STAP 6 - CONVERSATION

Beste ,

In stap 6 ga je zorgen dat de wereld je kent, samen met je medewerkers en trotse klanten. Delen en dialoog zorgen voor ambassadeurs en rendement. Als ondernemer vormt jouw leiderschap de inspiratiebron om je bedrijf conversatiewaardig te maken en richting te bepalen. Het bestaansrecht van het bedrijf is het vertrekpunt waarmee je van betekenis bent en een bijdrage levert, zowel voor je klanten, je stakeholders (intern als extern) als aan een groter geheel (maatschappij en betere wereld). Je merk staat of valt bij wat mensen erbij voelen, denken en erover zeggen.

 

Instructie

Hier nog film of PDF o.i.d.?

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer 2 uur duren

STAP 5 - CREATION

Beste ,

In stap 5 staat Creation centraal, ga je de wereld laten zien waar je uniek in bent en aan de slag om je in de markt te onderscheiden. Je gaat uitzoeken hoe je relevant kunt zijn in je markt, waarde kunt toevoegen voor klanten en de continuïteit van je onderneming kan waarborgen. Door een bijdrage te leveren aan het succes van je klanten. Zorg dat je zichtbaar maakt wat je bijdraagt aan de waarde creatie van je klant en laat ze dit ervaren.

Instructie

Hier nog film of PDF o.i.d.?

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer 2 uur duren

STAP 4 - CONNECT

Beste ,

Na stap 1 Clarity weet je wie je bent, wat je wilt en welke richting je op wilt met je onderneming. In stap 2 Choices heb je keuzes gemaakt, je droomdoel en jaardoelen benoemd. In stap 3 ben je aan de slag gegaan met competenties in je bedrijf. In stap 4 staat verbinding centraal en dat start met het belang van verbinding maken met jezelf. Meer connectie met jezelf zorgt voor meer authenticiteit en het zorgt dat je communiceert vanuit je kracht. Dat heb je nodig om verbinding te laten ontstaan met de ander. Het helpt je niet alleen om duurzame relaties op te bouwen, maar ook om je medewerkers te inspireren om te groeien en om samen je klanten een glimlach te bezorgen.

Instructie

Hier nog film of PDF o.i.d.?

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer 2 uur duren

STAP 1 - COMPETENCE

Beste ,

In stap 2 Choices heb je doelen gesteld en om deze doelen te behalen heeft je bedrijf competenties nodig. Een set van kennis, vaardigheden en gedrag (beroepshouding) die nodig is voor het realiseren van je bedrijfsdoelstellingen. Succesvol ondernemen gaat over het bieden van blijvende meerwaarde en toegevoegde waarde voor jouw klanten. Dit doe je door het creëren en uitbouwen van de kerncompetentie(s) van je bedrijf, hiermee leg je de basis voor een onderscheidende strategie voor de lange termijn.

Instructie

Hier nog film of PDF o.i.d.?

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer 2 uur duren

Beste ,

Na stap 1 Clarity weet je wie je bent, wat je wilt en welke richting je op wilt met je bedrijf. In Stap 2 ga jij keuzes maken, een strategie bepalen en doelen stellen. Jouw strategie gaat over hoe jij je droomdoel gaat realiseren en wat je daarvoor gaat doen.

Instructie

Hier nog film of PDF o.i.d.?

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer 2 uur duren

Beste ,

In stap 1 van het Succes for you traject ga je helder maken wie je bent, wat je wilt en welke richting je op wilt met je bedrijf. Met als doel: succesvol ondernemen op de manier die bij je past.

 

Tijdsduur module

Deze module zal ongeveer X aantal uur duren

Als ondernemer geef je leiding aan je bedrijf, inspireer je anderen met je visie en weet je ze vanuit jouw motivatie te overtuigen om samen doelbewust richting te geven aan je bedrijf. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang dat jij als ondernemer/eindverantwoordelijke een goed evenwicht bewaart tussen richten, inrichten en verrichten. Wanneer een van de drie duidelijk overheerst, komen de overige twee in het gedrang. Omgekeerd zal een te klein aandeel van een van de drie disciplines, de overige twee kunnen verlammen. Zorg dat het strategische, tactisch en operationele niveau goed in evenwicht zijn, zodat jij als ondernemer en je bedrijf optimaal functioneren. De volgende figuur geeft dit weer.