Effectief werken met competenties op persoonsniveau

Effectief werken met competenties op persoonsniveau

Als je prestaties wilt verbeteren en de motivatie wilt verhogen is het belangrijk om je ook te richten op de niet zichtbare kenmerken van de competenties op persoonsniveau.

Dat wat in een mens speelt, is te vergelijken met een ijsberg, zie het figuur. Datgene wat anderen van je zien of wat jij ziet bij anderen is hetgeen wat boven de waterlijn van de ijsberg zichtbaar is. Dit zijn kennis, vaardigheden en gedrag. Het ‘doen’ staat hier centraal.

Onder de waterlijn zitten het ‘denken’ en het ‘willen’, wat zich richt op abstracte termen als normen, overtuigingen, zelfbeeld, eigenschappen, motieven, waarden en drijfveren. Deze onzichtbare lagen werken als drijfveren.

Datgene wat zich boven het wateroppervlakte bevindt, is relatief eenvoudig te ontwikkelen. Voor motieven, drijfveren en persoonseigenschappen geldt het tegenovergestelde. Het zelfbeeld, normen en overtuigingen nemen een tussenpositie in, deze zijn veranderbaar, maar dat zal de nodige inspanningen vergen.

De kern is dat hetgeen onder de waterlijn van de ijsberg een veel grotere invloed heeft op het presteren dan gedrag, kennis en vaardigheden. De essentie van het excellent presteren van de professional zit in de persoonlijke professionaliteit en dat is op het niveau van willen.

Zorg dat je weet welke competenties op persoonsniveau je nodig hebt binnen je bedrijf om excellent te presteren.

Voorbeelden van competenties

In onderstaande tabel staan enkele voorbeelden van competenties ter inspiratie.

Analyse en besluitvorming Communicatie Management en leidinggeven Ondernemerschap
Organisatiebewustzijn Schriftelijke communicatie Leidinggeven Ondernemerschap
Probleemanalyse Luisteren Coachen Verbinden
Oordeelsvorming Inlevingsvermogen Delegeren Marktgerichtheid
Omgevingsbewustzijn Overtuigingskracht Organiseren en planning Strategisch denken
Besluitvaardigheid Presenteren Voortgangsbewaking Netwerken

Welke competenties op persoonsniveau zijn nodig?

Ontdek en beschrijf de competenties op persoonsniveau met behulp van de volgende vragen: