Competentieontwikkeling

Hoofdstuk Voortgang
0% voltooid

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling is het doelgericht afstemmen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers op je bedrijfsdoelstellingen.
Het helpt je om de optimale fit te maken tussen wat je bedrijf vraagt en wat je medewerker wil en kan. Als je duidelijk voor ogen hebt welke competenties jouw bedrijf nodig heeft, kun je daar bij het leren en ontwikkelen van bestaande medewerkers en bij het aannemen van nieuwe medewerkers op inspelen. Beide leiden tot het ontwikkelen en verkrijgen van de gewenste competenties, een gedragsverandering en prestatieverbetering.

Ontwikkelen, opleiden en inrichten van leerprocessen

Doe dit met behulp van de ijsberg van McCelland en til de competenties, kennis, vaardigheden en beroepshouding naar een hoger niveau. Zie het figuur over transformationeel leren in drie ‘loops’. Bij het single-loop leren gaat het over wat je doet, bij double-loop leren over hoe je het doet en bij triple-loop leren waarom je het doet.

  • Single-loop. Het leren op het zichtbare en concrete gedragsniveau (wat): je doet iets en dat heeft een bepaald effect. Dit effect kan gewenst zijn of niet, en op basis van die beoordeling, kun je je gedrag aanpassen of niet.
  • Double-loop. Als je gedrag duurzaam wilt veranderen onderzoek je met welke patronen het gedrag gepaard gaat (hoe). Welke opvattingen en principes liggen eraan ten grondslag? Welke helpende en belemmerende overtuigingen horen erbij? Inzicht hierover kan voor een meer gefundeerde keuze zorgen om gedrag te veranderen.
  • Triple-loop. Hierbij ga je nog een laag dieper om blijvende verandering en prestatieverbetering voor elkaar te krijgen. Je betrekt hierbij de waarden en persoonlijke eigenschappen in de waaromvraag: waarom wil ik dit gedrag eigenlijk veranderen? Welke belangrijke waarden in mij ondersteunen dit en wat houdt me erin tegen?

Deze aanpak zorgt voor een blijvende verandering, sluit aan bij het creëren van een leercultuur in je bedrijf en een leven lang leren en ontwikkelen.