De informatie op deze website valt onder het auteursrecht en intellectuele eigendom van Succes for you. Succes for you is een programma wat onderdeel uit maakt van MC2 Marc van Lieshout training en coaching. Ben je geïnspireerd, dan doen we graag zaken met je en ook als je iets uit een blog overneemt, is dat geen probleem, mits je Succes for you als bron vermeldt.

Let wel: verder mag je – zonder nadrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van MC2- geen tekstuele en/of grafische onderdelen van deze website en / of onze concepten verveelvoudigen of openbaar maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook, noch opslaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand.

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Ook niet aan acties die mensen nemen na het lezen van de website of bijwonen van een workshop, Masterclass of individuele coachgesprekken. Het is bekend dat deelname aan Succes for you mens en organisatie in beweging brengt en dat veel mensen er energie van krijgen. Met nadruk vermelden we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen gedrag en gedachtes.

Natuurlijk besteedt Succes for you de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Mocht je – ondanks onze zorgvuldigheid – tóch nog onjuistheden aantreffen, laat het ons dan alsjeblieft zo snel mogelijk weten via info@suc6foryou.nl

Succes for you, MC2 noch eventuele betrokken partners zijn aansprakelijk voor schade of technische storingen als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet.

© 2010 – 2018 MC2 Marc van Lieshout training en coaching