Kerncompetenties van je bedrijf

Kerncompetenties van je bedrijf

Een kerncompetentie van een bedrijf is te omschrijven als een unieke combinatie van kennis, vaardigheden, gedrag (beroepshouding), structuren, technologieën en processen in dat bedrijf, die het mogelijk maken om producten of diensten te leveren die geen enkel ander bedrijf op dezelfde manier, op hetzelfde moment kan produceren. Kerncompetentie (Core Competence) is als begrip ontwikkeld door Hamel en Prahalad en geïntroduceerd in een artikel in de Harvard Business Review (1990).

 

 

Ga op zoek naar de kerncompetentie(s) van jouw bedrijf door de volgende opdrachten in te vullen: