Kritieke prestatie indicatoren

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

Het belang van goede KPI’s

Om als bedrijf succesvol te opereren is het ontwikkelen van een strategie essentieel. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de lange termijndoelen over 5 jaar, heb jij je taakstellende jaardoelen geformuleerd. Daarna heb jij die doelen voor de korte termijn (90 dagen) uitgewerkt in operationele doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen kan beoordeeld worden of je bedrijf erin slaagt om de geplande strategie daadwerkelijk waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoek je naar KPI’s, waarmee jij de prestaties beoordeeld en indien nodig bijstuurt.

Er zijn 3 invalshoeken om de juiste KPI’s voor je bedrijf te bepalen:

 • Strategie. Hierbij zet jij je missie, strategie en doelen centraal.
 • Proces. Hierbij vormen je bedrijfsprocessen en de verschillende stappen daarin het vertrekpunt voor het formuleren van KPI’s.
 • Data. Hierbij zet je de data centraal en kies je KPI’s die sturen op het inzicht vanuit alle data die je tot je beschikking hebt.

De invalshoek die je kiest heeft ook te maken met je bedrijfsomvang en de manier waarop je processen, structuur en systemen zijn ingericht.
Binnen Succes for you ligt de focus op de eerste invalshoek om vanuit strategie KPI’s op te stellen. Vanaf een bepaalde bedrijfsomvang is het mijn advies om te kiezen voor een combinatie van alle drie methodes, waarbij strategie, processen en data op elkaar aansluiten.

De uitdaging is om de KPI’s eenvoudig te houden

Om snel KPI’s voor je bedrijf te kunnen vinden staan hieronder enkele kenmerken waarmee je de juiste KPI’s kunt vinden. Criteria waaraan KPI’s dienen te voldoen zijn:

 • KPI’s zijn per definitie niet financieel: op het moment dat de indicator- score wordt uitgedrukt in euro’s is het is geen goede KPI.
 • Een slechte score op een KPI veroorzaakt ‘ellende’ – deadlines niet halen, werk opnieuw maken, verspilling, klachten, boetes, imagoschade, extra kosten, etc.
 • Een goede KPI heeft directe invloed op de winstgevendheid van je bedrijf.
 • Een KPI heeft directe invloed op tevredenheid van de medewerker en / of de klanttevredenheid.
 • KPI’s zijn vooral gericht op verbetering van het totale (bestaande) proces om daarmee de resultaten te verbeteren en het proces optimaliseren.
 • KPI’s maken de kritieke succesfactoren van je bedrijf zichtbaar en meetbaar.
 • De scores op de KPI’s zijn direct beïnvloedbaar door medewerkers die dagelijks werken in de processen. Vaak door hun gedrag aan te passen of door het werk anders in te delen of systemen aan te passen.
 • KPI’s zorgen ook dat de strategie, het verdien- en het businessmodel bij iedereen in je bedrijf op het netvlies komt te staan. Ze zijn minder geschikt voor het vinden en doorvoeren van innovaties.

Voorbeelden van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) > http://www.s4u.me/4

Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/1 stappen