Doen, denken en willen

Doen, denken en willen

Het zichtbare gedrag: ‘Wat doe je?’ wordt beïnvloed door ‘Wat denk je?’. ‘Wat denk je?’ wordt beïnvloed door ‘Wat wil je?’. Dit laatste niveau is bepalend voor wat je denkt en wat je doet.

Dat wat je doet, je gedrag dat is hetgeen zichtbaar en waarneembaar is. Dit geldt ook voor je kennis en vaardigheden.

Normen en overtuigingen zijn concrete richtlijnen voor je handelen en gewenst gedrag. Ze regelen hoe jij omgaat met anderen en zijn algemene gedragsregels die jij hanteert. Een laag dieper kom je bij de waarden waarop de normen zijn gebaseerd.

Waarden zijn idealen en motieven die in jezelf en bijvoorbeeld in een groep of samenleving als nastrevenswaardig worden beschouwd. Zaken die men collectief goed en juist vindt, die men graag wil, en waarnaar men streeft. Op dit niveau zit ook je zelfbeeld en overtuigingen.

Ieder is op zijn/haar eigen manier gedreven. Drijfveren zorgen ervoor dat jij in actie komt en dingen doet. Jouw drijfveren vormen als het ware een filter tussen alles wat je kunt en datgene waaraan je daadwerkelijk je energie wil spenderen.

Je eigenschappen maken wie je bent en daarmee laat jij jezelf zien. Een competentie is iets wat je kunt en een persoonlijke eigenschap is iets dat je hebt.

 

Hoe meer jij je bewust bent van je positieve eigenschappen, persoonlijke kenmerken en competenties. Des te beter kan jij deze eigenschappen, kenmerken en competenties in zetten. Het diepst onder de waterlijn is het gebied van je essentie (innerlijke bron) en dat kun je niet veranderen. Dat gaat over je levensdoel, spiritualiteit, zingeving en jouw missie als mens.

Voorbeelden van persoonlijke eigenschappen

In onderstaande tabel staan enkele voorbeelden van persoonlijke eigenschappen:

Aanpassingsvermogen Resultaatgerichtheid Ordelijk Loyaal
Stressbestendigheid Gedreven Geduldig Betrouwbaar
Onafhankelijkheid Behulpzaam Daadkracht Objectief
Vasthoudendheid Enthousiast Energiek Onafhankelijk
Flexibiliteit integer Creatief Betrokken

Welke persoonlijke eigenschappen zijn nodig?

Beantwoord onderstaande vragen.