feedback geven
,

5 tips om feedback te geven aan je medewerkers

Als leidinggevende geef je vaak feedback, dit doe je zowel bewust als onbewust. Het is niet eenvoudig om dit op een goede manier te doen, maar wel essentieel voor een goede relatie met je medewerkers en als je een positieve gedragsverandering wilt realiseren.

De meeste medewerkers willen graag bevestiging als ze het goed doen en ook beter worden in hun vak. Bij het geven van feedback is het belangrijk dat je feitelijk en objectief het gedrag observeert en dit scheidt van het effect wat dat gedrag op jou als gever heeft.

5 Tips: om een positieve gedragsverandering bij je medewerkers te realiseren, is het belangrijk:

 1. Dat je feedback geeft op het gedrag en niet op de persoon;
 2. Dat je feedback selectief is zodat je medewerker (ontvanger) niet wordt overvoerd;
 3. Dat je focust op het gewenste gedrag en hoe je medewerker dat kan toepassen;
 4. Dat je feedback gericht is op het realiseren van de doelen van je medewerker;
 5. Dat je medewerker structureel de ruimte en support krijgt om te verbeteren.

Feedback geven houdt in:

 • Dat feedback gericht is op een taak of de uitoefening van een taak en niet op de persoon;
 • Dat feedback zo gegeven wordt dat het niet bedreigend is voor die persoon;
 • Dat het informatie bevat over hoe de ontvanger diens functioneren kan verbeteren, richt je op een specifiek gedrag in plaats van op algemeen gedrag;
 • Dat er met een plan en aanpak met doelen wordt gewerkt, dan wordt de feedback ontvangen als een middel om tot verbetering van de taak te komen;
 • Dat de frequentie, hoeveelheid en inhoud van de feedback is afgestemd op de behoefte van de ontvanger;
 • Dat je maximale informatie geeft over hoe diegene de prestaties kan verbeteren en minimale informatie over hoe anderen het doen.

Feedback werkt in enkele specifieke situaties niet, dan werkt feedback zelfs nadelig:

 • Als de ontvangers van feedback te veel worden gecontroleerd en gemonitord;
 • Als de ontvangers het gevoel hebben dat de feedback wordt gebruikt om te controleren;
 • Als de feedback in een groep wordt gegeven waardoor de ontvanger het gevoel krijgt dat het een competitie is.