Samenwerken start vanuit een gezamenlijk doel

Samenwerken start vanuit een gezamenlijk doel

Samenwerking creëert vandaag nieuwe energie om morgen het verschil te maken; om samen te acteren in een constant veranderende markt, in te spelen op de klantwensen van morgen en relaties te bouwen voor de lange termijn. Waarbij er voor beide partijen groei en winst te behalen zijn. Dat benadrukt het belang van collaboration.

Samenwerken dat je doe je niet zomaar, dat is een vak apart en als je daarmee aan de slag wilt, dan wil jij samen het verschil maken. In figuur 1 zie je een aanpak die je helpt om samen te komen tot een succesvolle samenwerking. Tijdens de opdrachten ga je hiermee aan de slag.

Als je wilt gaan samenwerken begint dat met het buiten de kaders van je eigen bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. Op zoek te gaan naar een gemeen- schappelijk doel, gedeelde ambitie en vooraf te bepalen wat succesvol samenwerken voor alle partijen betekent. Je start met onderzoeken of je wilt samenwerken.

[opdrachten in accordion]

Opdracht 1. Onderzoek eerst of je wilt samenwerken.

Zet op papier hoe succesvol samenwerken er voor jou en je bedrijf uit kan zien. Doe dit via de volgende vragen:

Hoe ziet de huidige markt eruit en welke krachten spelen er? Met wie zou je succesvol kunnen en willen samenwerken?

  • Wat is de marktontwikkeling en welke perspectieven zie je? Met wie zou je succesvol kunnen en willen samenwerken?
  • Vertaal vanuit de vorige punten de wensen en behoeftes waarop je inspeelt en waarop je wilt gaan inspelen. Doe hetzelfde voor problemen en bedreigingen, wat is er nodig binnen je bedrijf om jouw droomdoel en doelen te realiseren? Met wie zou je succesvol kunnen en willen samenwerken?
  • Ben scherp in je analyse waar de verschillen zitten tussen de huidige en de gewenste situatie. Is samenwerking daarvoor het juist antwoord?
  • Vraag je daarna af of samenwerken je dichter bij het realiseren van je eigen doelen gaat brengen. Of kies ervoor om het zelf binnen je bedrijf op orde te maken.

 

De inzichten uit opdracht 1 helpen je om helder te krijgen waarom je wilt samen werken en hoe succesvolle samenwerking er voor jou uit ziet.
Een volgende stap is in gesprek gaan met mogelijke samenwerkingspartners in je huidige netwerk, keten en leveranciers waarmee je samenwerking kunt aangaan, uitbouwen en/of verbeteren. Sta open en ben ook alert op onverwachte en verrassende samenwerkingen die op je pad komen.

Mijn ervaring is dat geforceerd gezochte samenwerking meestal gedoe geeft en samenwerkingen die spontaan ontstaan veel meer kansen op gemeenschappelijk succes bieden.

Vertrouwen in elkaar is de basis voor succes

In de praktijk is het handig als je samenwerkt vanuit gedeelde waarden, maar dat is geen voorwaarde. Belangrijker is dat je de juiste open mindset hebt om het samen te doen en dat je elkaar het beste gunt. Creëer de juiste voorwaarden om optimaal gebruik te maken van elkaars competenties. Het is belangrijk om de antwoorden in een vroegtijdig stadium helder te krijgen. Zonder onderling vertrouwen en het lef om los te laten komt een goede samenwerking niet van de grond.