1. Jij als ondernemer

Als ondernemer geef je leiding aan je bedrijf, inspireer je anderen met je visie en weet je ze vanuit jouw motivatie te overtuigen om samen doelbewust richting te geven aan je bedrijf. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang dat jij als ondernemer/eindverantwoordelijke een goed evenwicht bewaart tussen richten, inrichten en verrichten. Wanneer een van de drie duidelijk overheerst, komen de overige twee in het gedrang. Omgekeerd zal een te klein aandeel van een van de drie disciplines, de overige twee kunnen verlammen. Zorg dat het strategische, tactisch en operationele niveau goed in evenwicht zijn, zodat jij als ondernemer en je bedrijf optimaal functioneren. De volgende figuur geeft dit weer.

Opdracht 1. Bepaal voor jezelf hoe jij als ondernemer 'scoort' in de verdeling tussen richten, inrichten en verrichten. Waar ligt je kracht? Waarin kun je jezelf nog verbeteren?