Vermogen om constructief om te gaan met conflicten

Vermogen om constructief om te gaan met conflicten

Conflicten horen bij samenwerken, je kunt het namelijk niet altijd met elkaar eens zijn en zonder wrijving krijg je geen glans. In deze paragraaf deel ik twee methodes die je kunt inzetten als je te maken hebt met een conflict; hier constructief mee wilt omgaan en daarnaast een duurzame relatie wilt opbouwen. Als jij dat niet wilt of je merkt aan alles dat de ander dat niet wil is het slimmer om voor de koude-methode te gaan. Als de andere partij ‘koud’ in de onderhandeling zit is het belangrijk dat jouw reactie ook ‘koud’ is. Daarna onderzoek je of je weer naar de ‘warme-methode’ kunt overstappen. Ik start met het beschrijven van de Harvard methode.

Harvard methode

Harvardjuristen Roger Fisher en William Ury ontwikkelden een methode voor conflictoplossing en ze noemde deze: Principieel Onderhandelen (Principled Negotiation). Ze formuleerden vijf uitgangspunten (zie het figuur) die je in elke onderhandeling of conflict kunt toepassen om tot een gezamenlijke deal te komen.

 

Ga voor een derde alternatief

In zijn boek ‘Third alternative’ pleit Steven Covey voor het inzicht dat er meer mogelijk is dan jouw manier of de manier van de ander. Bij conflicten houden beide partijen vast aan hun eigen standpunten en principes en hebben beiden dus ook een eigen oplossing.

“De waarheid is complex en iedereen bezit een klein stukje van de waarheid. De kunst is om op zoek te gaan naar de andere stukjes. In een compromis krijgt geen enkele partij zijn zin en verliest uiteindelijk dus iedereen. Wie erin slaagt om samen een derde alternatief te formuleren, bereikt juist synergie.” Stephen Covey

 

Synergie is beter dan jouw manier of de manier van de ander. Het doel is niet om je tegenstander te vernietigen, maar door van de ander een soort partner te maken en via onderhandelingen samen tot een betere oplossing te komen. Het is een gezamenlijke oplossing die met energie, passie, creativiteit of zelfs innovatie tot stand komt en veel beter is dan de impasse waarin je je aanvankelijk bevond. En dan kun je het nog steeds met elkaar oneens zijn. Maar als je blijft denken in jouw mening en de mening van de ander zie je vaak maar twee alternatieven voor een oplossing. Terwijl je ook kunt kijken of er een uitkomst mogelijk is die misschien nog wel beter is dan beide opties, die je allebei laat winnen. Die, als je de uitkomst presenteert, het gevoel geeft; gaaf hè, we zijn er samen uit, we hebben een derde alternatief! Een overwinning met je omgeving in plaats van een overwinning op je omgeving.

Het paradigma van synergie en empathie (van ik en jij naar WIJ)

Er zijn vijf voorwaarden verbonden aan het formuleren van een succesvol derde alternatief. Ze vormen als het ware de kenmerken die ‘derde alternatief denkers’ typeren, je ziet ze in het figuur met de toelichting.

Wat levert het je op?

Derde alternatief-denkers hebben meer plezier en geluk in de samenwerking. Persoonlijk leiderschap begint met het onder ogen zien van je eigen motieven en mogelijkheden. Als je te goeder trouw bent, zal je zeker in staat zijn de stappen te zetten naar een derde alternatief.