Toevoegen van relevante waarde

Toevoegen van relevante waarde

Een waarde propositie is de belofte, ofwel het voorstel of aanbod van je bedrijf, in termen van de ‘waarde’ die je voorstel heeft voor je (potentiële) klant. Centraal staat dat je voorstel/aanbod een duidelijke, waargenomen, geaccepteerde en onderscheidende waarde vertegenwoordigt voor je klant. Die wordt daar blij van!

Ik adviseer je om gebruik te maken van de 4 B’s (zie het figuur) om tot je klantwaarde propositie te komen. Dit doe je door antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Behoefte: op welke specifieke klantbehoefte speel je in?
 • Belofte: welke concrete belofte doet je bedrijf?
 • Bewijs: hoe bewijst je bedrijf dat het aan die belofte kan voldoen?
 • Beleving: hoe zorgt je bedrijf voor de juiste klantbeleving?

 

Een goede klantwaarde propositie speelt in op de 4 B’s en zorgt dat je klant ‘waarde’ ervaart. Om die waarde concreet te maken kan je voorstel betrekking hebben op een combinatie van:

 • Functionele waarde: probleemoplossing, sneller, beter, gemakkelijker, uitgebreider, mooier, etc.
 • Emotionele waarde: waardering, verrassing, plezier, ontspanning, minder stress, etc.
 • Economische waarde: financieel voordeel, tijdsbesparing, waarde van bezit, waarde van relatie, etc.
 • Symbolische waarde: verlenen van status, gevoel van erbij horen, maatschappelijk verantwoord, etc.
 • Eindwaarde: onafhankelijkheid, rijkdom, gezondheid, eeuwige jeugd, etc.

Hulpformulier klantwaarde propositie: http://www.s4u.me/10

Download bovenstaand hulpformulier en vul deze in. Gebruik hierbij onderstaande tips:

 • Ga eerst op zoek naar de behoefte van jouw klant en vertaal deze naar
  potentiële vragen van je klant. Waar lopen ze tegenaan, wat hebben ze
  nodig en hoe kan jij ze helpen?
 • Pak uit stap 1 Clarity de lijst met sterktes de 3 – 5 belangrijkste en beschrijf
  vanuit de klant waarom die voor je bedrijf kiest.
 • Toets het in de praktijk! Pas je klantwaarde propositie toe om duidelijk te
  maken hoe jij (je dienst/product) kan helpen om het probleem op
  te lossen of in de behoefte te voorzien. Ervaar hoe (potentiële) klanten
  erop reageren.