PESO-model

PESO-model

Het PESO-model geeft overzicht als je in kaart wil brengen wat je distributiekanalen zijn, in welke categorie ze vallen en welke overlap er is.

Als je jouw social kanalen volgens dit model invult zie je aan de ene kant je owned kanalen maar ook je shared media. Wanneer ze worden uitgevoerd in combinatie met paid media zal je earned media een enorme impact hebben. Het eindresultaat is een succesvolle combinatie van geconvergeerde media met een veel grotere kans op succes. Hierna worden de verschillende kanalen kort toegelicht.