Onderhandelen in 4 fasen

Onderhandelen in 4 fasen

In de vorige paragraaf heb ik de theorie met je gedeeld zodat je meer de achtergrond van onderhandelen kent en in deze paragraaf beschrijf ik de 4 fasen van onderhandelen die je helpen als je het gaat toepassen in de praktijk. Deze fasen zijn:

  1. Voorbereiden en verkennen: bepaal wat je wilt en hoe je dat denkt te kunnen bereiken. Doe dit ook voor de ander.
  2. Positie innemen en discussie: ontmoet elkaar en leg je positie uit. Zoek naar de belangen van de ander.
  3. Onderhandelen: handelen, ruilen, geven en nemen.
  4. Afronden en opvolgen: zet je afspraken op papier en volg op wat je samen afspreekt.

 

Goed onderhandelen vraagt om een manier van denken, handelen en gedrag wat nodig is om je doelen te realiseren. Om de wederzijdse tevredenheid te vergroten is het belangrijk dat beide partijen hun doelen bereikt hebben. En nog veel belangrijker dat de ander flink voor het resultaat heeft moeten onderhandelen. Hoe meer moeite de ander ervoor heeft moeten doen, des tevredener diegene zal zijn. Bij conflicten houden beide partijen vast aan hun eigen standpunten, principes en hebben beiden een eigen oplossing. In de volgende paragraaf krijg je inzichten om constructief om te gaan met conflicten.