Leiderschapsstijl

Hoofdstuk Voortgang
0% voltooid

Leiderschapsstijl

Het model van Hersey & Blanchard heeft twee dimensies: taakgericht en relatiegericht gedrag van jou als leidinggevende:

  • Kenmerkend voor taakgericht of sturend leiderschap is het accent
    op het einddoel en de uitvoering van de taak. De leidinggevende stelt de doelen en doelstellingen vast, plant en organiseert het werk, geeft prioriteiten aan, bepaalt welke werkmethoden er gevolgd worden, hoe controle en evaluaties plaatsvinden en houdt nauwgezet toezicht op de voortgang. Deze stijl zal door veel medewerkers als éénrichtingsverkeer en autoritair worden ervaren.
  • Bij relatiegericht of ondersteunend leiderschap ligt het accent op de onderlinge verhouding. De leidinggevende moedigt aan, bevestigt, prijst, luistert actief, vraagt om suggesties en ideeën, stimuleert zelfstandige probleemoplossing, maakt informatie toegankelijk, moedigt teamwork aan en durft zich kwetsbaar op te stellen. Deze meer participatieve stijl kenmerkt zich door tweerichtingsverkeercommunicatie.

Hieruit ontstaan vier combinatiestijlen van leidinggeven zoals je ziet in het figuur, deze worden hieronder uitzonderlijk beschreven.