Ga de dialoog aan

Ga de dialoog aan

De dialoog aangaan gaat over samen in gesprek zijn, praten met elkaar, luisteren naar elkaar. Bij een dialoog zijn geen winnaars en geen verliezers, het gaat niet over gelijk hebben of gelijk krijgen, er is geen roddel, achterklap of gevecht. Kenmerken van de dialoog zijn:

  • Er is gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners.
  • Er is geen sprake van winnen of verliezen en de communicatie is ook niet hierop gericht.
  • Er is bereidheid om open naar elkaar te luisteren.
  • Ieder durft zijn mening te zeggen ook al is die mening afwijkend.
  • Er is open communicatie: ook gevoelens worden gedeeld.
  • Er is respect voor elkaars normen en waarden.

 

Spreek je medewerkers niet aan als groep. Dat werkt niet. Spreek ze aan als individu. In gesprek gaan met elkaar betekent luisteren om de ander te begrijpen, in plaats van luisteren om zelf gehoord te worden. Luisteren is het vertrekpunt voor interactie, het stellen van de juiste vragen en het bouwen van duurzame relaties voor de lange termijn.