De eerste trap: basis voor onafhankelijkheid

De eerste trap: basis voor onafhankelijkheid

Mensen die onafhankelijk zijn, kiezen hun eigen doel. Onafhankelijke mensen handelen vanuit hun eigen kern en laten zich niet zozeer beïnvloeden door wat anderen doen. Zij nemen het initiatief, koersen doelbewust op eigen doelen af en stellen prioriteiten. Onafhankelijke mensen houden zaken bij zichzelf en geven andere factoren niet de schuld. Volgens Covey bepaal je het leven hoofdzakelijk zelf en wordt het niet bepaald door genetische (‘het zit in mijn genen’), psychologische (‘het komt door mijn opvoeding’) of sociale factoren (‘het is de schuld van de anderen’). Wat moet je doen om onafhankelijk te worden? Kort gezegd, gaat het om het volgende:

1. Eigenschap 1: Wees proactief.
Realiseer je dat je zelf in staat bent om richting te bepalen en je leven vorm te geven. Je kunt dit het best doen door je bewust te zijn van je vermogen om je eigen antwoord te kiezen en je gedrag afhankelijk te maken van je eigen besluiten, in plaats van de omstandigheden.

2. Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen.
Denk na waar je heen wilt met je leven. Ontwikkel een helder beeld van je bestemming. Houd het kort en krachtig, maar zorg er aan de andere kant voor dat de meest belangrijke principes en doelen in je leven erin verwerkt zitten.

3. Eigenschap 3: Begin bij het begin.
Zorg dat de belangrijkste dingen niet de dupe worden van allerlei urgente, maar minder belangrijke dingen. Ook het stellen van prioriteiten is van groot belang, aangezien je op die manier je principes structuur kunt geven. Gebruik het Eisenhower-kwadrant uit stap 2 Choices hoofdstuk 3.2 Prioriteren en keuzes maken.

Het bereiken van onafhankelijkheid omschrijft Covey als een ‘overwinning op jezelf’. Deze drie eigenschappen vormen de basis van onafhankelijkheid en als daaraan wordt voldaan komt het besef van ‘wederzijdse afhankelijkheid’ als voorwaarde voor vruchtbare samenwerking met anderen. Onafhankelijk zijn op zich is immers niet voldoende, zeker niet in een wereld waarin alles met alles samenhangt.