Complete co-creatie

Complete co-creatie

Complete co-creatie betekent het actief betrekken van eindgebruikers en andere relevante partijen bij een ontwikkelproces vanaf de identificatie van een uitdaging tot en met implementatie en opvolging van de oplossing. Klanten zijn vaak te goed geïnformeerd om alleen maar met ja of nee te willen reageren op het aanbod van jouw bedrijf. Bij complete co-creatie vraag je niet alleen je klanten om input zoals bijvoorbeeld bij een klantonderzoek, een klantpanel, focusgroep of enquête. Bij complete co-creatie krijgen eindgebruikers een centrale rol van begin tot eind. Dit is om de volgende redenen:

  • Als de eindgebruiker volledig betrokken is, weet je zeker dat het resultaat voor je klant herkenbaar, relevant en aantrekkelijk is.
  • Klanten willen betrokken worden en verwachten steeds meer dat ze als gelijkwaardige partner worden beschouwd door de bedrijven waar ze zaken mee doen.
  • De betrokken eindgebruikers helpen je bij de marktintroductie.
  • Klanten hebben het product samen ontwikkeld: Dit is er door mij, dankzij mij en voor mij. Dit motiveert het gebruik enorm.

 

Dus vanaf het identificeren van de uitdaging tot ná de implementatie van een daadwerkelijk product of oplossing. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën en vergroot je de klantenbinding en je klantenkring.

 

Een belangrijk uitgangspunt van complete co-creatie is dat de ideale uitkomst niet mogelijk is zonder een optimale samenwerking tussen de eindgebruiker, betrokken medewerkers uit jouw bedrijf en eventueel andere betrokkenen. In het boek verdiepen Jansen en Pieters op de zeven principes van complete co-creatie. Deze vind je hieronder:

 

Aan de slag met co-creatie

Als je met co-creatie aan de slag wilt start je met het beantwoorden van de volgende vragen:

 

Als de vragen hierboven helder beantwoord zijn, kan je aan de slag met co-creatie met je klanten. Stel iemand aan die het initiatief neemt en de procesbegeleider is van het traject. Deze persoon leidt de co-creatie en stelt het co-creatieteam samen. Ben je bewust dat co-creatie tijd, mensen en geld vraagt.

De 5 fasen van complete co-creatie