Complete co-creatie

Complete co-creatie

Complete co-creatie betekent het actief betrekken van eindgebruikers en andere relevante partijen bij een ontwikkelproces vanaf de identificatie van een uitdaging tot en met implementatie en opvolging van de oplossing. Klanten zijn vaak te goed geïnformeerd om alleen maar met ja of nee te willen reageren op het aanbod van jouw bedrijf. Bij complete co-creatie vraag je niet alleen je klanten om input zoals bijvoorbeeld bij een klantonderzoek, een klantpanel, focusgroep of enquête. Bij complete co-creatie krijgen eindgebruikers een centrale rol van begin tot eind. Dit is om de volgende redenen:

  • Als de eindgebruiker volledig betrokken is, weet je zeker dat het resultaat voor je klant herkenbaar, relevant en aantrekkelijk is.
  • Klanten willen betrokken worden en verwachten steeds meer dat ze als gelijkwaardige partner worden beschouwd door de bedrijven waar ze zaken mee doen.
  • De betrokken eindgebruikers helpen je bij de marktintroductie.
  • Klanten hebben het product samen ontwikkeld: Dit is er door mij, dankzij mij en voor mij. Dit motiveert het gebruik enorm.

 

Dus vanaf het identificeren van de uitdaging tot ná de implementatie van een daadwerkelijk product of oplossing. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën en vergroot je de klantenbinding en je klantenkring.

[Voorbeeld My Starbucks Idea ACCORDION]

[Idem principes? ACCORDION]

Opdracht 9.

Als je met co-creatie aan de slag wilt start je met het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Waarom gaan we met co-creatie aan de slag? Is er wel een uitdaging?
  • Wat moet het opleveren? Formuleer een helder doel.
  • Gaan we complete co-creatie toepassen en zijn we als bedrijf daartoe bereid en in staat?
  • Zo ja, wie hebben we dan allemaal nodig?

 

Als de vragen uit opdracht 9 helder beantwoord zijn, kan je aan de slag met co-creatie met je klanten. Stel iemand aan die het initiatief neemt en de procesbegeleider is van het traject. Deze persoon leidt de co-creatie en stelt het co-creatieteam samen. Ben je bewust dat co-creatie tijd, mensen en geld vraagt.

De 5 fasen van complete co-creatie

[optie figuur met buttons en tekst van de 5 F’s]

Founding

Begin het traject met een beknopt onderzoek, is het interessant om een co-creatietraject met klanten op te starten? Dit kan variëren van het creëren van iets volledig nieuws tot de verbetering van een bestaand product of dienst, altijd met het doel om waarde te creëren voor zowel de eindgebruiker als jouw bedrijf. Als het interessant is dan organiseer je een bijeenkomst waarin je helder de uitdaging toelicht; waar je klanten voor staan en waarvoor je de co-creatie wilt inzetten. Nodig je klanten uit, betrek de juiste mensen uit je bedrijf en wellicht wil je ook expertise buiten je bedrijf inschakelen.

Finding

Het vertrekpunt is een marktonderzoek. Dit onderzoek doet het co-creatieteam met daarin een centrale rol voor de eindgebruiker. Je hebt in eerdere stappen van het Succes for you traject al marktonderzoek gedaan en ook de nodige inzichten van je meest ideale klant opgehaald. Focus op de achter- liggende motieven van je klanten en onderzoek de actuele situatie hoe de klant met je product of dienst omgaat. Observatie van gedrag is belangrijker dan hetgeen klanten vertellen. Vervolgens kan het team de kerninzichten formuleren. Dit is het vertrekpunt voor het verdere proces van co-creatie; om te komen tot de gewenste oplossing of het gewenste eindresultaat.

Forming

In deze fase ontwikkelt het co-creatieteam de eerste concepten die een oplossing kunnen bieden voor de uitdaging. Dit zijn de ‘concept starters’ waaruit het team er eentje kiest dat verder uitgewerkt wordt tot een prototype of waarvan een demo gemaakt wordt.

Fine-tuning

In deze fase staat het bouwen en implementeren centraal. Dit is een fase die veel tijd vraagt en waarbij je ook met verschillende werkgroepen kunt werken. Denk daarbij aan aspecten als ontwerp, prijsstelling, verpakking, promotie en lanceren van het product of de dienst.

Following up

Belangrijk voor de Complete Co-creatie is het feit dat je na de introductie van het resultaat van het proces het co-creatieteam in stand houdt en betrekt bij het vervolg. Betrek ze ook bij de evaluatie, monitoring, doorontwikkeling, het ontdekken van nieuwe kansen in de praktijk.