Communicatie: gedeelde verantwoordelijkheid

Communicatie: gedeelde verantwoordelijkheid

Als bedrijf wil je via je product of dienst mensen raken en bewegen om het te kopen. Je wilt dat ze ervaren dat jouw product/dienst helpt, het leven van je klant verbetert en bijdraagt aan het succes van je klant. Je communiceert om verbinding te leggen met je omgeving, zowel met je klanten, omwonenden, partners en leveranciers, als met je eigen medewerkers. Je communiceert om opinies, percepties, betekenis en beeldvorming te beïnvloeden en te voorzien van de gewenste content.

Communicatiedeskundige Ron van der Jagt, onder andere schrijver van het boek Corporate Reputatiemanagement, geeft aan dat van communicatie- professionals in bedrijven vandaag de dag verwacht wordt dat zij op drie niveaus een relevante bijdrage leveren.

  1. Op strategisch niveau gaat het om het bouwen en beschermen van merk en reputatie. Om het verbinden van binnen- en buitenwereld, zodat je bedrijf helemaal ‘in tune’ is met de omgeving. Want alleen bedrijven die sensitief en responsief zijn, verdienen steun en kunnen zo voortbestaan. Communicatieprofessionals dragen bij aan legitimatie, vertrouwen en geloofwaardigheid, aan draagvlak en acceptatie, aan verankering en verbinding, en daarmee aan maatschappelijk krediet en ruimte om te ondernemen.
  2. Op tactisch niveau is het zaak om het communicatiebeleid en de communicatie strategie professioneel in praktijk te brengen. Dan gaat het om de juiste toon en de juiste timing: om het nemen van regie. Om het ‘communicatiever maken van het gehele bedrijf’. Als je werkt aan competenties en instrumenten om je bedrijf ‘in gesprek’ te laten gaan met de omgeving, ook dan heb je een boodschapstrategie nodig,
    met goed gekozen thema’s. Want zonder verhaal heb je namelijk niks
    te vertellen.
  3. Vervolgens kom je op het derde niveau, het operationele niveau waar het gaat om de realisatie van initiatieven, programma’s en activiteiten. Dit is inclusief de ‘ambachtelijke’ en creatieve kant van het communicatie vak. Dan komt het aan op sterke concepten die verwoorden en verbeelden; op het inzetten van de juiste media en middelen die het verschil maken.

Het schakelen tussen deze drie niveaus, in een wereld waarin nieuws zich in 280 tekens sneller verspreidt dan licht, is in de praktijk een ingewikkelde opgave. Dankzij Social Media is bovendien het besef toegenomen dat iedereen in een bedrijf communiceert. Menigeen vraagt zich af wat dat betekent voor de rol van de communicatieprofessional. Van der Jagt maakt onderscheid tussen communicatie als bedrijfscompetentie – waar iedereen een rol in heeft – en communicatie als professie voor de specialist. Bij Succes for you wil ik je faciliteren, zodat je kunt handelen in deze stap 6 Conversation als een professional. Gezien de doelgroep waarvoor Succes for you geschreven is kies ik voor communicatie als bedrijfscompetentie. Dat wil zeggen: iedereen heeft een rol in die communicatie.

 

Inventariseer hoe jij je medewerkers faciliteert

Inventariseer hoe jij je medewerkers faciliteert met kennis, vrijheid, tools en tijd om de juiste communicatievormen en –momenten te benutten. Denk aan campagnes, thema’s, blogs, nieuwsbrieven, persberichten, adver- tenties, Social Media posts, presentaties bij netwerkbijeenkomsten, beurs- deelname enzovoorts.

Als eigenaar van een MKB-bedrijf ben jij als eigenaar het boegbeeld en uithang- bord van je bedrijf. Je hoeft niet per se een natuurlijk presenteer talent te zijn om excellent te presenteren. Deze vaardigheden en aanpak kun je leren en je eigen maken.