Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Situationeel Leiderschap is een proces om mensen te ontwikkelen door ze effectief leiderschap te geven in een bepaalde tijdsperiode, zodat zij hun hoogste prestatieniveau kunnen behalen. Ik beschrijf en benut hier de theorie van Hersey & Blanchard, omdat die praktisch toe te passen is en goed werkt. Dat helpt je om als ondernemer de verschillende manieren van leidinggeven binnen je bedrijf te herkennen. Ook geeft het je handvatten als je
met je team aan de slag gaat. Zoals geïllustreerd in het figuur bestaan er vier leiderschapsstijlen: Stijl 1 (Sturen), Stijl 2 (Begeleiden), Stijl 3 (Ondersteunen) en Stijl4 (Delegeren).

Het doel van situationeel leiding geven is leren afstemmen van de meest geschikte leiderschapsstijl op het ontwikkelingsniveau van een medewerker voor een bepaald doel of een specifieke taak. Als leider geef je de sturing en de ondersteuning die een medewerker nodig heeft bij het doorlopen van de ontwikkelingsfasen in de ontwikkelingscyclus van 01 (in ontwikkeling) tot 04 (ontwikkeld).

Naarmate het ontwikkelingsniveau van je medewerker verandert, is het van belang dat jij als leider je leiderschapsstijl daarbij aanpast. Deze leiderschapsstijlen corresponderen met de vier ontwikkelingsniveaus – 01, 02, 03 en 04 – van de medewerker per doel of per taak.

Situationeel leiding geven is een partnerschap model. Er bestaat geen beste leiderschapsstijl omdat het ontwikkelingsniveau van medewerker tot medewerker, van doel tot doel en van taak tot taak varieert. Partnerschap begint met het begrijpen van de individuele behoeften en het ontwikkelingsniveau van je medewerker.