Eigenaarschap creëren met je medewerkers

Eigenaarschap creëren met je medewerkers

Eigenaarschap is de mate waarin je medewerkers de visie van jouw bedrijf delen en zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor de doelen. Dus ook de doelen die jij bent aangegaan vanuit samenwerking. Het beschrijven van doelen heb je gedaan in Stap 2 Choices en daarin zijn ook de teamdoelen behandeld.

Eigenaarschap is verantwoording nemen

Neem de verantwoordelijkheid, toon commitment en pak zelf de regie. In hun boek ‘Cirkel van verandering, blijvend veranderen van gedrag in teams en organisaties’ beschrijven Steffan Seykens & Guido van de Wiel het als volgt: “Eigenaarschap kenmerkt zich in drie woorden: ‘ja’ (volmondig akkoord gaan met je verantwoordelijkheid), ‘ik’ (ik ben hier de regisseur van en niemand anders) en ‘wil’ (de beweging komt uit mijzelf voort).” Herken je dit bij jezelf? Herken je dit ook bij je medewerkers of team?

Toets hoe het staat met eigenaarschap binnen jouw bedrijf door antwoord te geven op de volgende vragen:

 

Het werkt niet om eigenaarschap bij de ander op te leggen, om de ander te houden aan regels die jij hebt opgesteld. Dat leidt altijd tot het effect van ‘onteigend’ voelen en dat is nu juist niet wat je wilt. Zorg dat je de ander eigenaarschap laat voelen en ervaren en zorg dat de ander ook de noodzaak ervaart en erkent om te veranderen mocht dat nodig zijn.

Regel het meteen bij de start

Daar waar eigenaarschap niet goed is ingevuld, blijkt vaak dat het in het begin al is misgegaan. De meeste ondernemers verdelen in het begin het eigenaarschap onvoldoende en dragen het niet goed over. Ze hebben allerlei goede ideeën, pakken die vol toewijding aan, maar vergeten om de ander hierin mee te nemen. Zo werken ze het zelf in de hand dat hun medewerkers geen eigen noodzaak en urgentie voelen, met als gevolg dat ze er automatisch minder energie in stoppen wanneer de ondernemer de boel niet meer aanjaagt.

Het creëren van eigenaarschap

Hiervoor maak ik gebruik van het in 2016 verschenen boek ‘Eigenaarschap, de sleutel tot jouw professionele succes’ van Frans Wijngaarden, met nuttige tips. Uit onderzoek onder 1.100 personen van de beroepsbevolking (door Motivaction) destilleert Wijngaarden 8 factoren die samen eigenaarschap vormen. Dit zijn:

  • Pro-activiteit.
  • Verbinding.
  • Je rol omarmen.
  • Je rol in een team.
  • Verantwoordelijkheid nemen.
  • Oplossingsgericht zijn.
  • Ontplooiing.
  • Jouw brein.

 

Ga samen met je medewerkers aan de slag om invulling te geven aan de 8 factoren die eigenaarschap vormen en vergroten. Download hiervoor het hulpformulier > http://www.s4u.me/19

Hoe je omgaat met eigenaarschap, zegt alles over de manier hoe je leiding geeft en hoe je invulling geeft aan leiderschap. In stap 4 Connect heb je al kennis gemaakt met persoonlijk leiderschap, dit draait om je levenshouding en het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. De basis voor leidinggeven aan een ander is dat je eerst effectief leiding kunt geven aan jezelf.

Hierna deel ik in de volgende hoofdstukken inzichten in situationeel- en dienend leiderschap. Dat kan je helpen om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien als leidinggevende.

‘Leiderschap is een keuze, geen functie.’ Stephen Covey