Dienend leiderschap

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap is leiderschap waarbij je je als leidinggevende dienstbaar opstelt. Je stelt jezelf in dienst van je medewerkers, bevordert het gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van je medewerkers. In feite is leiderschap altijd dienend, het gaat namelijk om de mensen die geleid worden en niet om de leider zelf. Het begint met het vertrekpunt dat jij in eerste plaats wil dienen en kijkt naar de belangrijkste behoefte van je medewerkers. Dit is een groot verschil met de leider die bij voorkeur wil leiden. De leider-eerst en de dienaar-eerst zijn twee extremen. Tussen deze twee extremen zijn eindeloze variaties mogelijk. Dienend leiderschap is niet gebaseerd op hiërarchie en macht, maar op de bewustwording en ontwikkeling van je medewerkers. Het uitgangspunt is starten vanuit gelijkheid en openheid.

Als dienend leider ben je in staat om een veilige leer- en werkomgeving voor anderen te creëren, een omgeving waarin iemand kan groeien en optimaal kan functioneren. Je medewerkers hoeven zich niet druk te maken over hun sociale veiligheid of te twijfelen aan de bedoeling van jou als hun leider.

Het vertrouwen dat je als dienend leider creëert, is essentieel voor het goed functioneren van je medewerkers. Je doet dat wat nodig is in het belang van je bedrijf en je medewerkers. Larry Spears, voormalige CEO van The Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership, heeft de competenties volgens het gedachtengoed van Greenleaf vertaald naar de 10 kenmerken van dienend leiders. Dit zijn:

 1. Luisteren: een dienend leider hoort wat er gezegd wordt en ook wat juist niet gezegd wordt.
 2. Empathie: een dienend leider heeft inlevingsvermogen, waardoor men- sen zich serieus genomen voelen.
 3. Gericht op ontwikkelen: een dienend leider heeft het vermogen om te zorgen dat mensen de beste versie van zichzelf zijn, helpt ze ontwikkelen en in balans te brengen met zichzelf en de omgeving.
 4. Commitment aan de groei van mensen: een dienend leider schept voorwaarden die groei mogelijk maken. Hieronder valt ook het coachen van medewerkers. Doordat er een voortdurende zoektocht naar de optimale balans is voor mens en bedrijf, groeien beide.
 5. Bouwen aan gemeenschap: een dienend leider streeft naar saamhorigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Voor elkaar en voor het bedrijf. Samen krijg je meer voor elkaar.
 6. Bewustzijn: een dienend leider staat op een bewuste manier in het leven en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen.
 7. Overtuigingskracht: een dienend leider geeft richting aan en brengt de medewerkers in beweging.
 8. Conceptualiseren: een dienend leider kijkt buiten de bestaande kaders, streeft ernaar om dromen waar te maken. Het droomdoel wordt in de realiteit geplaatst en een dienend leider werkt naar dit concept toe, waarbij het droomdoel dient als kompas.
 9. Vooruitzien: een dienend leider heeft het vermogen om te anticiperen, in te spelen op situaties vanuit een brede ervaring en vooruitziende blik.
 10. Rentmeesterschap: een dienend leider voelt zich verantwoordelijk voor de omgeving en handelt daarnaar. Een dienend leider kijkt verder dan vandaag en gaat op een verantwoorde wijze om met de omgeving en het milieu.

 

Als dienend leider vraag jij je mensen wat jij voor ze kan betekenen in termen van het creëren van de juiste condities, zodat zij in staat zijn om hun werk goed te doen en de doelen te realiseren. Je handelingen zijn niet ego gedreven, maar dienen het grotere geheel. Je begrijpt dat de kennis, ervaring, inzet, creativiteit en betrokkenheid van je medewerkers het belangrijkste kapitaal is voor je bedrijf. Je bent als persoon in balans, geeft het goede voorbeeld en helpt je medewerkers om de beste versie van zichzelf te zijn.

Je creëert een inspirerende omgeving waardoor ze met nieuwe creatieve ideeën komen, beter gaan samenwerken en al hun talenten inzetten. Dienend leiderschap is de sleutel tot een gezond bedrijf met tevreden werknemers en, minstens zo belangrijk, tevreden klanten.

Als je op deze manier wilt leiding geven of dienend leiderschap verder wilt ontwikkelen is het belangrijk om er mee aan de slag te gaan. Hierbij enkele tips:

 • Onderzoek in hoeverre jouw manier van leidinggeven al ‘dienend’ is. Hier kom je achter door met je medewerkers in gesprek te gaan.
 • Benut de inzichten en opdrachten uit Stap 3 Competence en onderzoek in hoeverre je competenties en vaardigheden aansluiten bij deze stijl van leidinggeven.
 • Bepaal wat je mist en hoe je dit verder kunt ontwikkelen. Maak hiervoor een plan van aanpak en schakel een trainer of coach in om je daarbij te begeleiden.

 

 

Na de inzichten over succesvolle samenwerking, het creëren van eigenaar- schap bij je medewerkers en de inzichten in je eigen manier van leiding geven is het ook slim om samen te werken met je klanten. Betrek ze bij het verbeteren van je huidige aanbod en ook bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Co-creatie helpt je om snelheid en verbinding te maken. Co-creatie is samen met jouw klant (doelgroep) een product of dienst ontwerpen en produceren.