, ,

5 tips om talent te behouden

Wat doe jij om je nieuwe medewerkers te behouden en om ze optimaal te laten presteren? De snelheid en dynamiek van de omgeving verhoudt zich prima met de flexibele opstelling van de nieuwe generatie medewerkers. Je medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van je onderneming.

Kan en wil jij je onderneming zo inrichten dat leren, werken en leven beter bij elkaar aansluiten? Waarbij je de ruimte biedt aan de ontwikkeling van talent en een omgeving creëert die uitnodigt om de jaardoelen te realiseren.

Hierbij 5 tips die je daarbij kunnen helpen:

  1. Creëer een ondernemende cultuur. Zorg dat je medewerkers met hun eigen ideeën en plannen bijdragen aan het verbeteren van de prestaties. Delegeer verantwoordelijkheden die aansluiten op hun talenten en inspireer ze om met passie werk te doen waar actie nodig is.
  2. Geef je medewerkers de ruimte om onafhankelijk van tijd en plaats te werken. Dat geeft ze meer flexibiliteit en laat ze vanuit autonomie eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat je hierbij gaat sturen op resultaat (output) en dat je ook zorgt voor voldoende mogelijkheden voor afstemming, informatie- en kennisuitwisseling.
  3. Realiseer een stimulerende prestatiecultuur. De nieuwe generatie vindt het niet erg om te laten zien wat ze gepresteerd hebben vanuit hun eigen doelen en ambities. Dit maakt ze betrokken en spreekt hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen aan. De randvoorwaarden is wel dat je beschikt over objectieve en correcte data over de bereikte resultaten.
  4. Zorg voor zinvol werk; werk dat ertoe doet. Dat zijn werkzaamheden die bijdragen aan het ondernemingsresultaat, tegelijk veel mogelijkheden bieden voor de eigen ontwikkeling en waarvan ze veel leren. Je maakt medewerkers blij als ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren en je investeert zo in het eigenaarschap voor hun besluiten en acties.
  5. Faciliteer een lerende onderneming. Dat is een onderneming waarin medewerkers zich mede-eigenaar voelen om succesvol te ondernemen en waar ze ook de ruimte krijgen om zich in de volle breedte te ontwikkelen. Dat vraagt om afwisseling van jobs, uitdagende opdrachten en de mogelijkheid om een eigen carrière pad uit te stippelen.

Wil je mijn visie horen over het inrichten van je onderneming om talent te behouden, te ontwikkelen en te laten schitteren? Ik ga graag met je in gesprek om te kijken wat ik hierin voor je kan betekenen? Klik HIER.

Benut de 5 tips en doe er iets mee. Alleen dan gaan je medewerkers merken dat jij je onderneming zo inricht dat je medewerkers op hun best kunnen zijn en ze concreet ervaren wat hun bijdrage is aan het succes van je onderneming. Zorg ook dat de persoonlijke doelstellingen en ondernemingsdoelstellingen op elkaar aansluiten. Hierdoor worden zowel individuele betrokkenheid als het gemeenschappelijke gevoel gestimuleerd, met behoud van talent. Beter nog: je geeft de ruimte aan talent om te schitteren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie