feedback geven

Als leidinggevende geef je vaak feedback, dit doe je zowel bewust als onbewust. Het is niet eenvoudig om dit op een goede manier te doen, maar wel essentieel voor een goede relatie met je medewerkers en als je een positieve gedragsverandering wilt realiseren.

De meeste medewerkers willen graag bevestiging als ze het goed doen en ook beter worden in hun vak. Bij het geven van feedback is het belangrijk dat je feitelijk en objectief het gedrag observeert en dit scheidt van het effect wat dat gedrag op jou als gever heeft.

5 Tips: om een positieve gedragsverandering bij je medewerkers te realiseren, is het belangrijk:

  1. Dat je feedback geeft op het gedrag en niet op de persoon;
  2. Dat je feedback selectief is zodat je medewerker (ontvanger) niet wordt overvoerd;
  3. Dat je focust op het gewenste gedrag en hoe je medewerker dat kan toepassen;
  4. Dat je feedback gericht is op het realiseren van de doelen van je medewerker;
  5. Dat je medewerker structureel de ruimte en support krijgt om te verbeteren.

Lees meer

Wat doe jij om je nieuwe medewerkers te behouden en om ze optimaal te laten presteren? De snelheid en dynamiek van de omgeving verhoudt zich prima met de flexibele opstelling van de nieuwe generatie medewerkers. Je medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van je onderneming.

Kan en wil jij je onderneming zo inrichten dat leren, werken en leven beter bij elkaar aansluiten? Waarbij je de ruimte biedt aan de ontwikkeling van talent en een omgeving creëert die uitnodigt om de jaardoelen te realiseren.

Hierbij 5 tips die je daarbij kunnen helpen: Lees meer