Gedeelde waarde creatie

Hoofdstuk Voortgang
0% voltooid

waarde creatie

[Opdracht 1.

Ga er eens voor zitten en beschrijf voor jouw bedrijf welke waarde jij als ondernemer of als bedrijf levert aan:

  • Medewerkers. Denk daarbij aan: de balans tussen prestatie en plezier, de ruil van beloning, scholing, ontwikkeling, vrijheid, inspiratie en verantwoordelijkheid voor arbeid, ideeën, advies en productie.
  • Klanten. Denk daarbij aan het creëren van ambassadeurs/fans die jou aanbevelen. Welke bijdrage lever jij (met jouw producten) aan het resultaat, het succes en de behoeftes van je klant?
  • Aandeelhouder(s). Denk daarbij aan: de investering voor de lange termijn in rendement, continuïteit en marktwaarde.
  • Maatschappij. Denk daarbij aan: de ruimte die je hebt en geeft om te ondernemen, jouw bijdrage aan de lokale gemeenschap en de wereld. Door het creëren van werkgelegenheid, leefbaarheid en geluk.
    Betalen van belasting en je bijdrage aan bijv. een gesloten kringloop.
  • Vul dit verder aan met relevante stakeholders voor jouw bedrijf.

Het gaat om de waarde die jij met je bedrijf creëert voor alle stakeholders en wat je bijdraagt aan de wereld om je heen. Dit doe je door de dagelijkse activiteiten en door middel van investeringen in nieuwe technologieën, producten, marktpositie, productiefaciliteiten, trainingen en service.

 

Gedeelde waarde creatie

Bij het creëren van gedeelde waarde draait het er om dat welvaart, welzijn en welbevinden met elkaar in balans komen. Zie het figuur, waarbij de gedeelde waarde creatie als middelpunt bij een optimale balans tussen welzijn, welvaart en welbevinden. In de cirkels zie je een lijst met stakeholders, deze lijst is lang en niet volledig. Jij bepaalt zelf wat de stakeholders zijn, gezien vanuit jouw bedrijf en de rol die je daarmee wilt vervullen.

[Opdracht 2.

Neem de antwoorden uit opdracht 1, bekijk of er voldoende balans is tussen de 3 W’s en de gedeelde waarde jij als bedrijf creëert.

  • Welbevinden. Denk daarbij als voorbeeld aan: een bijdrage leveren aan je klanten, de omgeving en maatschappij. Het verrijken van je medewerkers om zich te ontplooien, geluk te ervaren, zich goed voelen en voldoening te krijgen voor hetgeen ze doen binnen je bedrijf.
  • Welvaart. Denk daarbij aan het rendement voor je zelf, gezin en stakeholders. Het inkomen wat je medewerkers ontvangen en de werkgelegenheid die jij creëert voor de lokale gemeenschap. Je betaalt belasting, stimuleert de economische groei en leefbaarheid.
  • Welzijn. Denk daarbij aan het voorzien in behoeftes van consumenten en burgers. De sociale component van je medewerkers om vitaal te zijn, erbij te horen en te participeren in de maatschappij. Het benutten van hulpbronnen vanuit een circulaire kringloop.

Afhankelijk van je branche en het speelveld (markt) waarbinnen je actief bent is het van belang, om een unieke en onderscheidende positie te claimen. In het volgende hoofdstuk ga jij je verdiepen in positioneren.