Eindtoets vindbaar zijn en contact met ideale klant