Het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas

In het boek: Business Model Generation: een handboek voor Visionairs, Game Changers en Uitdagers beschrijven Alexander Osterwalder en
Yves Pigneur het Business Model Canvas. Hun doel was om daarmee de verouderde businessmodellen op de schop te nemen en ondernemingen voor de toekomst te ontwerpen. Dit boek is tot stand gekomen middels co-creatie met 470 toepassers van het model in 45 landen. Bij Succes for you benut ik dit model omdat het zorgt dat je scherp bent op het toevoegen van waarde aan je klanten. Het middelpunt en hart van het Canvas is de waardepropositie, zoals je ziet in het figuur.

Wanneer zet je het canvas in?

Het businessmodel Canvas wordt in de praktijk vaak ingezet voor vernieuwing en innovatie als de markt vraagt om verandering en bij start-ups. Hierbij enkele voorbeelden waarbij het slim is om het Canvas in te vullen:

  • Als je meer focus wilt op zaken die cruciaal zijn om succesvoller te worden.
  • Als de waarde propositie waarmee je in het verleden succesvol bent geweest, niet langer onderscheidend is.
  • Als de markt vraagt om vernieuwing en verandering, maar je niet precies weet waar je moet beginnen of wat de consequenties zijn van je interventies.
  • Als je het ondernemerschap binnen je bedrijf een stevige impuls wil geven.
  • Als je zoekt naar een gemeenschappelijk businessjargon binnen directie en management.
  • Als je vernieuwing wil (bijv. nieuwe verkoop- of distributiekanalenkanalen of nieuwe partnerships) of als je de bedrijfsvoering onder de loep wil nemen.

 

Maak een Businessmodel Canvas

Maak een Businessmodel Canvas voor jouw bedrijf. Benut hierbij de onderstaande twee hulpformulieren:

Hulpformulier blanco Businessmodel Canvas: http://www.s4u.me/15

Hulpformulier vragenlijst Businessmodel Canvas: http://www.s4u.me/16