Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Noot vooraf:

Deze verklaring is van MC2 training en coaching en geldt ook voor Succes for you. Succes for you is door Marc van Lieshout ontwikkeld in opdracht van MC2. MC2 en haar algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52208397