Na een paar jaar als zelfstandige te hebben gewerkt, is David van Duijnhoven sinds 2014 een van de twee vennoten van 100% Zonnig. In een tijd dat bouw- en milieunormen worden aangescherpt, plaatst zijn bedrijf dagelijks zonnepanelen bij particulieren en bedrijven, maar ook bij bijvoorbeeld scholen. En daar waar samen werd gestart, is het bedrijf inmiddels flink gegroeid naar tien medewerkers en een flexibele schil.

“We hebben bewust gekozen om vanuit onze adviesrol de stap te maken naar het installatiewerk. Dat geldt ook voor de keuze voor het zelf in dienst nemen van installateurs. Daarmee blijft opgebouwde kennis in eigen huis”, aldus David. “En groeien en personeel aannemen betekent kijken naar je visie, hóe je wilt groeien en je bedrijf gaat positioneren. Dat betekent ook bewust keuzes maken, en daarbij heeft de masterclass Succes for you me erg geholpen. Nadenken over de structuur van het bedrijf was belangrijk voor me. Een goede structuur neerzetten betekent voor jezelf rust creëren.”

“De thema’s van de masterclass sluiten perfect aan bij 100% Zonnig. Met mijn compagnon Marcel zit ik regelmatig om tafel, waarbij de diverse onderwerpen uit Succes for you als het ware onze agenda zijn. En die agenda is dus niet statisch, want bedrijfsvoering is een continu proces. Neem nu missie en visie: ik vond dat lastig om te benoemen, maar gaandeweg werd wél duidelijk hoe belangrijk die missie en visie zijn.”

“En door het in kaart brengen van je bedrijf, zie je ook goed hoeveel ballen je eigenlijk in de lucht houdt. Maar ook krijg je zo inzicht in waar je je tijd aan moet besteden, aan wat écht belangrijk is. De interactie tussen de diverse deelnemers helpt je ook. Eigenlijk ben je op zo’n moment elkaars coach. Die dynamiek is mooi. De masterclass heeft me vooral geholpen om keuzes te maken, focus te houden en soms ‘nee’ te zeggen. Daar hebben we het intern dan ook over: waarom we ‘nee’ zeggen tegen een klant.”

“Het volgen van de masterclass maakt je als ondernemer completer”, zegt David. “De thema’s die aan de orde komen, zijn op elke ondernemer van toepassing. Vooral de onderwerpen leidinggeven, teamontwikkeling, tijd en hoe je die besteedt staat volgens mij bij iedereen hoog op de agenda. En dat is dus ook een van de onderwerpen waarbij stil wordt gestaan.”

“Daarbij weet Marc waar hij het over heeft. Hij kan goed luisteren en is heel alert. Hij zorgt voor de persoonlijke jus op een zakelijk leertraject.”

Noot: na deelname aan de Masterclass heeft David gekozen voor het Individuele Succes for you traject.