De 5 fasen van complete co-creatie

De 5 fasen van complete co-creatie

[optie accordion met 5 F’s]

Founding

Begin het traject met een beknopt onderzoek, is het interessant om een co-creatietraject met klanten op te starten? Dit kan variëren van het creëren van iets volledig nieuws tot de verbetering van een bestaand product of dienst, altijd met het doel om waarde te creëren voor zowel de eindgebruiker als jouw bedrijf. Als het interessant is dan organiseer je een bijeenkomst waarin je helder de uitdaging toelicht; waar je klanten voor staan en waarvoor je de co-creatie wilt inzetten. Nodig je klanten uit, betrek de juiste mensen uit je bedrijf en wellicht wil je ook expertise buiten je bedrijf inschakelen.

Finding

Het vertrekpunt is een marktonderzoek. Dit onderzoek doet het co-creatieteam met daarin een centrale rol voor de eindgebruiker. Je hebt in eerdere stappen van het Succes for you traject al marktonderzoek gedaan en ook de nodige inzichten van je meest ideale klant opgehaald. Focus op de achter- liggende motieven van je klanten en onderzoek de actuele situatie hoe de klant met je product of dienst omgaat. Observatie van gedrag is belangrijker dan hetgeen klanten vertellen. Vervolgens kan het team de kerninzichten formuleren. Dit is het vertrekpunt voor het verdere proces van co-creatie; om te komen tot de gewenste oplossing of het gewenste eindresultaat.

Forming

In deze fase ontwikkelt het co-creatieteam de eerste concepten die een oplossing kunnen bieden voor de uitdaging. Dit zijn de ‘concept starters’ waaruit het team er eentje kiest dat verder uitgewerkt wordt tot een prototype of waarvan een demo gemaakt wordt.

5.1.4 Fine-tuning

In deze fase staat het bouwen en implementeren centraal. Dit is een fase die veel tijd vraagt en waarbij je ook met verschillende werkgroepen kunt werken. Denk daarbij aan aspecten als ontwerp, prijsstelling, verpakking, promotie en lanceren van het product of de dienst.

5.1.5 Following up

Belangrijk voor de Complete Co-creatie is het feit dat je na de introductie van het resultaat van het proces het co-creatieteam in stand houdt en betrekt bij het vervolg. Betrek ze ook bij de evaluatie, monitoring, doorontwikkeling, het ontdekken van nieuwe kansen in de praktijk.