Delegeer aan diegene die het beste geschikt is voor de taak