Experimenteer en stuur bij

Experimenteer en stuur bij

Scherp regelmatig je conversatiestrategie aan, gericht op het creëren van perspectieven en betekenisvol zijn. Maar besteed ook aandacht aan het creëren van de juiste context (omgeving), zodat de conversatie als een lopend vuurtje rondgaat. Gebruik ook beeldmateriaal om ‘jouw klant’ te laten zien dat je betekenisvol voor ‘hem/haar’ wilt zijn in plaats van laten zien wie je bent en wat je doet. Niet hetgeen je vertelt, maar dat wat ‘jouw klant’ voelt is relevant.

Vergeet niet te focussen op het doel van de conversatie en verlies de realiteit niet uit het oog. Kijkend naar de tijd en energie die je hierin stopt of gaat stoppen, is het wel van belang dat dit voldoende oplevert. In veel gevallen gaat het ook om het maken van extra inkomsten. Wees je hiervan bewust en richt je strategie dan ook op het verkrijgen van extra conversie vanuit de conversatie en ook vanuit content management. De essentie van conversatiestrategie gaat over de manier waarop wordt geconverseerd en hoe je de processen die dit faciliteren inricht, zodat je je snel kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden.

In Stap 5 Creation heb je kennis gemaakt met inbound marketing als een vorm van pull-marketing met als doel de (potentiële) klant te inspireren door het verspreiden van waardevolle en relevante content.

Mensen die op zoek zijn naar deze informatie vinden je content op natuurlijke wijze. Doordat de content aansluit bij de behoeften van je ideale klant (consument) trek je deze als het ware als een magneet naar je toe. Met content marketing zorg je ervoor dat de (potentiële) klant naar jou op zoek gaat, in plaats van andersom. Je vraagt bij voorkeur toestemming om met hem te communiceren.