De derde trap: basis voor permanent leren en inspireren

De derde trap: basis voor permanent leren en inspireren

Onafhankelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid worden gecompleteerd door een leven lang leren, ontwikkelen en het vermogen om andere mensen te inspireren.

Je kunt andere mensen niet inspireren, ze kunnen wel door jou geïnspireerd worden. Het vermogen om zich open te stellen om geïnspireerd te worden ligt altijd bij de ander. Jij kunt hier wel op inspelen door jezelf open te stellen, te communiceren vanuit je hart en je te richten op het hart van de ander.

7. Eigenschap 7: Houd de zaag scherp.
Tenslotte moet je voldoende blijven werken aan je eigen ontwikkeling, op het lichamelijke-, spirituele-, geestelijke- en het sociaal-emotionele vlak. De afstemming en balans tussen die 4 dimensies maken het mogelijk om je potentieel volledig te benutten en uit te groeien tot een effectieve leider in wie anderen vertrouwen hebben.

Met deze eigenschap wil Covey je aanzetten om je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te blijven vernieuwen en daardoor de andere eigenschappen te blijven ontwikkelen. Tenslotte zegt Covey: “het vereist karakter en discipline. En dat is iets dat bij de meeste mensen en organisaties ontbreekt”.

Ga aan de slag met de zeven eigenschappen

Ga aan de slag met de zeven eigenschappen van Persoonlijk Leiderschap. Ontdek wat er voor je werkt en of je tevreden bent met wat het je oplevert. Beantwoord de vragen.