Verbinden met je werk

Verbinden met je werk

Als jij in verbinding bent met jezelf is het ook gemakkelijker om te verbinden met je werk of met je bedrijf. Als je in verbinding staat met je werk, ben je in flow en ga je helemaal op in hetgeen je doet. Je hebt geen besef meer van tijd, het gaat als vanzelf en ervaart een optimale balans tussen de uitdaging in je werk en de vaardigheid die je nodig hebt om je taak uit te voeren (zie het figuur). Als jij zelf en je medewerkers in een flow zitten, voel je je volgens Mihaly Csikszentmihalyi (bedenker van de theorie) gelukkiger. Enkele kenmerken van in flow zitten volgens Csikszentmihalyi:

  • Je hebt een duidelijk doel voor ogen en bent geconcentreerd.
  • Je verliest je zelfbewustzijn en besef van tijd; je gaat volledig op in de activiteit.
  • Je hebt een gevoel van controle en voelt je zeker over het te behalen resultaat.
  • Je bent intrinsiek gemotiveerd en vindt het leuk om de activiteit uit te voeren.
  • De bezigheden zijn uitdagend: niet te makkelijk en niet te moeilijk.

 

Flow koppelen aan Stap 2 Competente hoofdstuk 2 competenties

Een kenmerk van flow is dat doen, denken en willen in harmonie zijn met elkaar en dat het handelen daar als vanzelf uit voortvloeit. Al die dimensies worden als het ware één geheel in het hier-en-nu. Als een medewerker te veel in het hoofd blijft zitten (denken), ontstaat er geen flow. Als een medewerker te veel reageert vanuit emoties en daarin blijft hangen, ontstaat er geen flow. Als een medewerker dingen doet die te ver af staan van de eigen doelen en werkplezier (willen) en daardoor uitdaging mist of onvoldoende intrinsiek gemotiveerd is om de vaardigheid goed in te zetten, ontstaat er ook geen flow.